Vyhláška č. 95/1958 Zb.Vyhláška o Dohovore medzi Československou republikou a Rumunskou ľudovou republikou o spolupráci v sociálnych otázkach so Záverečným protokolom

Čiastka 40/1958
Platnosť od 31.12.1958
Účinnosť od 15.01.1959
Redakčná poznámka

Podľa svojho článku 18 Dohovor spolu so Záverečným protokolom nadobudol účinnosť 20. marca 1958.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
15.01.1959 Aktuálne znenie

Pôvodný predpis

31.12.1958