Nariadenie vlády č. 92/1958 Zb.Vládne nariadenie, ktorým sa vykonáva zákon č. 70/1958 Zb. o úlohách podnikov a národných výborov na úseku starostlivosti o pracovné sily

(v znení č. 168/1980 Zb.)

Čiastka 39/1958
Platnosť od 30.12.1958 do31.01.1991
Účinnosť od 22.12.1980 do31.01.1991
Zrušený 1/1991 Zb.