Opatrenie č. 90/1958 Zb.Zákonné opatrenie Predsedníctva Národného zhromaždenia o zriadení Pobočky Československej akadémie pôdohospodárskych vied na Slovensku

Čiastka 37/1958
Platnosť od 30.12.1958 do31.03.1962
Účinnosť od 01.01.1959 do31.03.1962
Zrušený 47/1962 Zb.
Redakčná poznámka

Schválené uznesením Národného zhromaždenia č. 5/1959 Zb. zo dňa 19. februára 1959.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.01.1959 - 31.03.1962

Pôvodný predpis

30.12.1958