Vyhláška č. 86/1958 Zb.Vyhláška štátneho výboru pre výstavbu ktorou sa určujú orgáný ďalších miestnych národných výborov ako stavebný úrad prvej stolice

Čiastka 35/1958
Platnosť od 28.12.1958
Účinnosť od 01.01.1959

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.01.1959 Aktuálne znenie

Pôvodný predpis

28.12.1958