Zákon č. 84/1958 Zb.Zákon o územnom plánovaní

Čiastka 35/1958
Platnosť od 28.12.1958 do30.09.1976
Účinnosť od 01.01.1972 do30.09.1976
Zrušený 50/1976 Zb.