Vyhláška č. 8/1958 Zb.Vyhláška o Zmluve medzi Československou republikou a Maďarskou ľudovou republikou o úprave režimu na štátnych hraniciach so Záverečným protokolom

(v znení č. 39/1978 Zb.)

Čiastka 2/1958
Platnosť od 28.03.1958
Účinnosť od 01.04.1978
Redakčná poznámka

Podľa svojho článku 27 ods. 1 Zmluva so Záverečným protokolom nadobudla účinnosť 10. februára 1958.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.04.1978 39/1978 Zb. Aktuálne znenie
28.03.1958 - 31.03.1978