Nariadenie č. 78/1958 Zb.Nariadenie, ktorým sa určujú arbitrážne poplatky

Čiastka 32/1958
Platnosť od 19.12.1958 do16.03.1992
Účinnosť od 01.01.1959 do16.03.1992
Zrušený 71/1992 Zb.
Redakčná poznámka

Predpis č. 257/1992 Zb. v § 17 bod 1 nezohľadnil predpis č. 71/1992 Zb. v § 19 písm. c) a opätovne zrušuje toto nariadenie vlády.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.01.1959 - 16.03.1992

Pôvodný predpis

19.12.1958