Vyhláška č. 77/1958 Zb.Vyhláška o vydaní bankoviek po 25 Kčs vzoru 1958

Čiastka 31/1958
Platnosť od 29.11.1958 do26.10.1971
Účinnosť od 01.12.1958 do26.10.1971
Zrušený 125/1971 Zb.

OBSAH

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.12.1958 - 26.10.1971

Pôvodný predpis

29.11.1958