Nariadenie vlády č. 76/1958 Zb.Nariadenie o štátnej inšpekcii akosti potravinárskych a pôdohospodárskych výrobkov

Čiastka 31/1958
Platnosť od 29.11.1958 do27.12.1962
Účinnosť od 29.11.1958 do27.12.1962
Zrušený 122/1962 Zb.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
29.11.1958 - 27.12.1962

Pôvodný predpis

29.11.1958