Vyhláška č. 73/1958 Zb.Vyhláška o úplnom znení zákona č. 194/1949 Zb. o nadobúdaní a stácaní Československého štátneho občianstva

Čiastka 29/1958
Platnosť od 11.11.1958 do14.02.1993
Účinnosť od 11.11.1958 do14.02.1993
Zrušený 40/1993 Z. z.

OBSAH