Vyhláška č. 73/1958 Zb.Vyhláška o úplnom znení zákona č. 194/1949 Zb. o nadobúdaní a stácaní Československého štátneho občianstva

Čiastka 29/1958
Platnosť od 11.11.1958 do14.02.1993
Účinnosť od 11.11.1958 do14.02.1993
Zrušený 40/1993 Z. z.

OBSAH

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
11.11.1958 - 14.02.1993

Pôvodný predpis

11.11.1958