Zákon č. 72/1958 Zb.Zákon, ktorým sa menia a doplňujú predpisy o nadobúdaní a strácaní československého štátneho občianstva

Čiastka 29/1958
Platnosť od 11.11.1958 do14.02.1993
Účinnosť od 11.11.1958 do14.02.1993
Zrušený 40/1993 Z. z.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
11.11.1958 - 14.02.1993