Zákon č. 71/1958 Zb.Zákon o záväzkoch na náhradu škody spôsobenej zamestnancom porušením povinností z pracovného pomeru

Čiastka 28/1958
Platnosť od 10.11.1958 do31.12.1965
Účinnosť od 17.10.1958 do31.12.1965
Zrušený 65/1965 Zb.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
17.10.1958 - 31.12.1965

Pôvodný predpis

17.10.1958