Zákon č. 70/1958 Zb.Zákon o úlohách podnikov a národných výborov na úseku starostlivosti o pracovné sily

(v znení č. 65/1965 Zb., 72/1969 Zb.)

Čiastka 28/1958
Platnosť od 10.11.1958 do31.01.1991
Účinnosť od 01.07.1969 do31.01.1991
Zrušený 1/1991 Zb.