Nariadenie vlády č. 7/1958 Zb.Nariadenie, ktorým sa ustanovuje, ktoré ustanovenia zákona o vysokých školách sa vzťahujú na vysoké vojenské školy

Čiastka 2/1958
Platnosť od 28.03.1958 do30.04.1966
Účinnosť od 28.03.1958 do30.04.1966
Zrušený 19/1966 Zb.

OBSAH

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
28.03.1958 - 30.04.1966

Pôvodný predpis

28.03.1958