Zákon č. 69/1958 Zb.Zákon o hospodárskych vzťahoch medzi socialistickými organizáciami

(v znení č. 79/1962 Zb.)

Čiastka 27/1958
Platnosť od 08.11.1958 do30.06.1964
Účinnosť od 21.08.1962 do30.06.1964
Zrušený 109/1964 Zb.