Vyhláška č. 68/1958 Zb.Vyhláška o úplnom znení zákona č. 51/1955 Zb. o národných podnikoch a niektorých iných hospodárskych organizáciách

Čiastka 26/1958
Platnosť od 07.11.1958 do30.06.1964
Účinnosť od 07.11.1958 do30.06.1964
Zrušený 109/1964 Zb.

OBSAH

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
07.11.1958 - 30.06.1964