Uznesenie č. 65/1958 Zb.Uznesenie Národného zhromaždenia o schválení zákonného opatrenia Predsedníctva Národného zhromaždenia

Čiastka 25/1958
Platnosť od 06.11.1958 do11.06.1960
Zrušený 65/1960 Zb.