Zákon č. 64/1958 Zb.Zákon, ktorým sa mení a doplňuje zákon č. 107/1953 Zb. o devízovom hospodárstve

Čiastka 25/1958
Platnosť od 06.11.1958 do31.12.1970
Účinnosť od 06.11.1958 do31.12.1970
Zrušený 142/1970 Zb.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
06.11.1958 - 31.12.1970