Nariadenie vlády č. 61/1958 Zb.Nariadenie, ktorým sa rozširuje pôsobnosť Štátnej drevárskej inšpekcie

Čiastka 24/1958
Platnosť od 18.10.1958 do24.10.1967
Účinnosť od 18.10.1958 do24.10.1967
Zrušený 99/1967 Zb.

OBSAH