Nariadenie vlády č. 60/1958 Zb.Nariadenie o zlúčení Ministerstva automobilového priemyslu a pôdohospodárskych strojov a Ministerstva presného strojárstva v Ministerstvo všeobecného strojárstva

Čiastka 24/1958
Platnosť od 18.10.1958 do09.11.1965
Účinnosť od 15.10.1958 do09.11.1965
Zrušený 115/1965 Zb.

OBSAH

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
15.10.1958 - 09.11.1965