Nariadenie vlády č. 6/1958 Zb.Nariadenie o zmenách pôsobnosti v odbore občianskej kontroly obchodu a prevádzkární

Čiastka 2/1958
Platnosť od 28.03.1958 do30.09.1959
Účinnosť od 28.03.1958 do30.09.1959
Zrušený 59/1959 Zb.

OBSAH

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
28.03.1958 - 30.09.1959