Vyhláška č. 57/1958 Zb.Vyhláška o úplnom znení vládneho nariadenia č. 32/1954 Zb. o úprave niektorých pomerov členov národných výborov

Čiastka 22/1958
Platnosť od 08.10.1954 do11.06.1960
Účinnosť od 08.10.1954 do11.06.1960
Zrušený 65/1960 Zb.

OBSAH

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
08.10.1954 - 11.06.1960

Pôvodný predpis

08.10.1954