Nariadenie vlády č. 53/1958 Zb.Nariadenie o zriadení Štátnej leteckej správy

Čiastka 21/1958
Platnosť od 01.10.1958 do31.12.1964
Účinnosť od 01.07.1958 do31.12.1964
Zrušený 203/1964 Zb.

OBSAH

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.07.1958 - 31.12.1964

Pôvodný predpis

01.07.1958