Vyhláška č. 5/1958 Zb.Vyhláška o Dohode medzi vládou Československej republiky a vládou Egyptskej republiky o vedeckej a technickej spolupráci

Čiastka 1/1958
Platnosť od 20.02.1958
Účinnosť od 07.03.1958
Redakčná poznámka

Podľa svojho článku 8 Dohoda, ktorá sa vykonáva od 6. mája 1957, nadobudla platnosť 13. januára 1958.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
07.03.1958 Aktuálne znenie

Pôvodný predpis

20.02.1958