Vyhláška č. 49/1958 Zb.Vyhláška o dohode o kultúrnej spolupráci medzi Československou republikou a Egyptskou republikou

Čiastka 20/1958
Platnosť od 22.09.1958 do14.12.1996
Účinnosť od 07.10.1958 do14.12.1996
Zrušený 451/2001 Z. z.
Redakčná poznámka

Podľa svojho článku 7 Dohoda nadobudla účinnosť 24. marcom 1958.