Nariadenie vlády č. 48/1958 Zb.Nariadenie o úprave penzijných nárokov založených na záväzkoch rozpočtových a hospodárskych organizácií

Čiastka 19/1958
Platnosť od 06.09.1958 do30.06.1964
Účinnosť od 01.10.1958 do30.06.1964
Zrušený 101/1964 Zb.