Zákon č. 44/1958 Zb.Zákon, ktorým sa mení zákon č. 184/1950 Zb. o vydávaní časopisov a o Sväze československých novinárov

Čiastka 17/1958
Platnosť od 25.07.1958 do31.12.1966
Účinnosť od 25.07.1958 do31.12.1966
Zrušený 81/1966 Zb.