Zákon č. 42/1958 Zb.Zákon o úprave niektorých nárokov a záväzkov súvisiacich so zjednotením Zakarpatskej Ukrajiny s Ukrajinskou sovietskou socialistickou republikou

Čiastka 17/1958
Platnosť od 25.07.1958
Účinnosť od 25.07.1958

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
25.07.1958 Aktuálne znenie

Pôvodný predpis

25.07.1958