Vyhláška č. 4/1958 Zb.Vyhláška o Dohode o spolupráci v oblasti kultúry, umenia, vedy, školstva a osvety medzi vládou Československej republiky a vládou Federatívnej ľudovej republiky Juhoslávie

Čiastka 1/1958
Platnosť od 20.02.1958
Účinnosť od 25.08.1997 do14.05.2006
Redakčná poznámka

Podľa svojho článku 10 Dohoda vstúpila v platnosť 28. novembra 1957.