Uznesenie č. 37/1958 Zb.Uznesenie Národného zhromaždenia o schválení zákonných opatrení Predsedníctva Národného zhromaždenia

Čiastka 15/1958
Platnosť od 21.07.1958

Pôvodný predpis

21.07.1958