Nariadenie vlády č. 33/1958 Zb.Nariadenie o organizácii výkonných orgánov národných výborov

(v znení č. 25/1959 Zb., 35/1959 Zb.)

Čiastka 13/1958
Platnosť od 30.06.1958 do11.06.1960
Účinnosť od 01.07.1959 do11.06.1960
Zrušený 65/1960 Zb.