Vyhláška č. 3/1958 Zb.Vyhláška o Dohovore medzi Československou republikou a Federatívnou ľudovou republikou Juhosláviou o sociálnom poistení

Čiastka 1/1958
Platnosť od 20.02.1958
Účinnosť od 07.03.1958
Redakčná poznámka

Podľa svojho článku 36 Dohovor nadobudol účinnosť 1. decembra 1957.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
07.03.1958 Aktuálne znenie

Pôvodný predpis

20.02.1958