Vyhláška č. 28/1958 Zb.Vyhláška o Zmluve o priateľstve a vzájomnej spolupráci medzi Československou republikou a Mongolskou ľudovou republikou

Čiastka 10/1958
Platnosť od 20.05.1958 do04.02.1974
Účinnosť od 04.06.1958 do04.02.1974
Zrušený 49/1974 Zb.
Redakčná poznámka

Podľa svojho článku 4 Zmluva nadobudla účinnosť 1. augustom 1957.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
04.06.1958 - 04.02.1974