Vyhláška č. 27/1958 Zb.Vyhláška o Zmluve o priateľstve a spolupráci medzi Československou republikou a Čínskou ľudovou republikou

Čiastka 10/1958
Platnosť od 20.05.1958 do15.04.2003
Účinnosť od 04.06.1958 do15.04.2003
Zrušený 203/2003 Z. z.