Vyhláška č. 20/1958 Zb.Vyhláška o úplnom znení Branného zákona.

Čiastka 7/1958
Platnosť od 02.05.1958 do31.12.1997
Účinnosť od 02.05.1958 do31.12.1997
Zrušený 351/1997 Z. z.

OBSAH