Vyhláška č. 17/1958 Zb.Vyhláška ministra zdravotníctva o úplnom znení zákona č. 60/1952 Zb. o Československom červenom a o užívaní znaku, odznaku názvu červeného kríža

Čiastka 5/1958
Platnosť od 29.04.1958 do30.06.1992
Účinnosť od 29.04.1958 do30.06.1992
Zrušený 126/1992 Zb.

OBSAH

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
29.04.1958 - 30.06.1992