Zákon č. 15/1958 Zb.Zákon o zmene predpisov o osvojení

Čiastka 5/1958
Platnosť od 29.04.1958 do31.03.1964
Účinnosť od 29.05.1958 do31.03.1964
Zrušený 94/1963 Zb.