Nariadenie vlády č. 12/1958 Zb.Nariadenie o zrušení Ústrednej správy pre bytovú a občiansku výstavbu a Oblastnej správy pre bytovú a občiansku výstavbu na Slovensku a o zriadení Slovenského výboru pre výstavbu

Čiastka 3/1958
Platnosť od 31.03.1958 do30.04.1960
Účinnosť od 01.04.1958 do30.04.1960
Zrušený 52/1960 Zb.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.04.1958 - 30.04.1960

Pôvodný predpis

31.03.1958