Nariadenie vlády č. 11/1958 Zb.Nariadenie o organizácii štátnej geologickej služby

(v znení č. 82/1967 Zb.)

Čiastka 3/1958
Platnosť od 31.03.1958 do30.06.1988
Účinnosť od 01.09.1967 do30.06.1988
Zrušený 52/1988 Zb.