Vyhláška č. 1/1958 Zb.Vyhláška o Dohode medzi Československou republikou a Sväzom sovietskych socialistických republík o konečnom skoncovaní majetkových a finančných otázok súvisiacich so zjednotením Zakarpatskej Ukrajiny s Ukrajinskou sovietskou socialistickou republikou

Čiastka 1/1958
Platnosť od 20.02.1958
Účinnosť od 07.03.1958
Redakčná poznámka

Podľa svojho článku 6 nadobudla Dohoda účinnosť dňom výmeny ratifikačných listín, t. j. 8. januára 1958.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
07.03.1958 Aktuálne znenie

Pôvodný predpis

20.02.1958