Nariadenie vlády č. 9/1957 Zb.Nariadenie o zmenách územných obvodov niektorých národných výborov

Čiastka 7/1957
Platnosť od 15.03.1957
Účinnosť od 20.05.1957

OBSAH