Zákon č. 81/1957 Zb.Zákon o koncertnej a inej hudobnej činnosti

(v znení č. 159/1971 Zb., 130/1990 Zb.)

Čiastka 36/1957
Platnosť od 31.12.1957 do31.03.1991
Účinnosť od 01.05.1990 do31.03.1991
Zrušený 96/1991 Zb.