Nariadenie vlády č. 80/1957 Zb.Nariadenie, ktorým sa vykonáva zákon č. 79/1957 Zb. o výrobe, rozvode a spotrebe elektriny (elektrizačný zákon)

(v znení č. 153/1961 Zb., 89/1987 Zb.)

Čiastka 36/1957
Platnosť od 31.12.1957 do30.06.1998
Účinnosť od 01.01.1988 do30.06.1998
Zrušený 70/1998 Z. z.