Vyhláška č. 72/1957 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Prvom dodatkovom protokole k Dohovoru medzi Československou republikou a Poľskou republikou o spolupráci na poli sociálnej politiky a správy z 5. apríla 1948

Čiastka 34/1957
Platnosť od 30.12.1957
Účinnosť od 14.01.1958
Redakčná poznámka

Podľa svojho § 5 Prvý dodatkový protokol nadobudol účinnosť dňom výmeny ratifikačných listín, t.j. 27. februárom 1957.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
14.01.1958 Aktuálne znenie

Pôvodný predpis

30.12.1957