Zákon č. 71/1957 Zb.Zákon, ktorým sa menia a doplňujú ustanovenia zákonov o dani zo mzdy, pôdohospodárskej dani, dani z príjmov obyvateľstva a živnostenskej dani

(v znení č. 50/1959 Zb.)

Čiastka 34/1957
Platnosť od 30.12.1957 do31.12.1992
Účinnosť od 01.01.1960 do31.12.1992
Zrušený 286/1992 Zb.