Zákon č. 70/1957 Zb.Zákon o Inštitúte spoločenských vied pri Ústrednom výbore Komunistickej strany Československa

Čiastka 34/1957
Platnosť od 30.12.1957 do31.08.1961
Účinnosť od 30.12.1957 do31.08.1961
Zrušený 86/1961 Zb.

OBSAH

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
30.12.1957 - 31.08.1961