Zákon č. 69/1957 Zb.Zákon o platenej dovolenke na zotavenie v roku 1958 a 1959

Čiastka 34/1957
Platnosť od 30.12.1957 do31.12.1959
Účinnosť od 01.01.1958 do31.12.1959

OBSAH