Vyhláška č. 61/1957 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi vládou Československej republiky a vládou Bulharskej ľudovej republiky o spolupráci a vzájomnej pomoci v odbore colníctva

Čiastka 30/1957
Platnosť od 28.11.1957 do07.05.1965
Účinnosť od 13.12.1957 do07.05.1965
Zrušený 25/1965 Zb.
Redakčná poznámka

Podľa svojho článku 11 Dohoda vstúpila v účinnosť 25. júnom 1957 výmenou nót o jej schválení.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
13.12.1957 - 07.05.1965