Opatrenie č. 6/1957 Zb.Zákonné opatrenie predsedníctva Národného zhromaždenia o hospodárskych stavebných zmluvách

Čiastka 5/1957
Platnosť od 11.03.1957 do31.12.1958
Účinnosť od 01.03.1957 do31.12.1958
Zrušený 69/1958 Zb.
Redakčná poznámka

Schválené uznesením Národného zhromaždenia č. 21/1957 Zb. zo dňa 6. marca 1957.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.03.1957 - 31.12.1958

Pôvodný predpis

01.03.1957